info@phed-sr.auth.gr
Πολιτική Ποιότητας Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών

Η πολιτική ποιότητας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών είναι απόλυτα εναρμονισμένη με αυτή του Ιδρύματος και αποσκοπεί στη:

 1. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
 2. Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του 
 3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας
 4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
 5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο Τμήμα

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος και τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος. Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που υποστηρίζουν κυρίως:

 • Τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης
 • Την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 
 • Την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται κυρίως από την αξιολόγηση από τους φοιτητές
 • Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού 
 • Την ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας
 • Το βαθμό σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 
 • Τη ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων 
 • Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Οι στόχοι ποιότητας του ΠΠΣ είναι:

 • Εκσυγχρονισμός του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών
 • Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Ικανοποίηση αποφοίτων και υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 • Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού
 • Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών
 • Μείωση της διάρκειας σπουδών
 • Αύξηση δημοσιευμένου ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας
 • Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών
 • Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και καθημερινής λειτουργίας
 • Πλήρως ενημερωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση φοιτητών

Σύντομο URL: