info@phed-sr.auth.gr

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Α.Π.Θ. μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Α) Μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
Β) Ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής


Α) Μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» τα τελευταία έτη υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών υλοποιείται από το ακαδ. έτος 2015-2016 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Έτσι, η δυνατότητα παρακολούθησής του αφορά σε συγκεκριμένο πλήθος φοιτητών και φοιτητριών που καθορίζεται σε κάθε κύκλο υλοποίησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, του Α.Π.Θ. Υποστηρίζεται σημαντικά από το Τμήμα και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., καθώς και από τους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εντάχθηκε ως προαιρετικό μάθημα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την παρακολούθηση του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους. Το μάθημα εντάσσεται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών (ελεύθερη επιλογή προχωρημένου επιπέδου εμβάθυνσης) με κωδικό ΓΚ 5300, με τίτλο ««Πρακτική Άσκηση (σε φορείς υποδοχής)» και αντιστοιχεί σε 3 ECTS.  Θεωρείται ως 3ο μάθημα εμβάθυνσης και αναγράφεται ΜΟΝΟ στο Παράρτημα Διπλώματος (δε συμπεριλαμβάνεται στον προαπαιτούμενο αριθμό των 240 ECTS για τη λήψη του πτυχίου), δεν λαμβάνει βαθμό ούτε συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό διπλώματος. Ωστόσο, η πρακτική άσκηση θεωρείται «επιτυχής», ή «ανεπιτυχής» με βάση την αξιολόγηση του/της επόπτη του Φορέα Υποδοχής και του/της επόπτη-μέλους Δ.Ε.Π.

Η πρακτική άσκηση απαιτεί την μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο, ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής, εκτός Πανεπιστημίου, υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.  Το περιεχόμενό της πρακτικής άσκησης αφορά σε εφαρμοσμένα αντικείμενα που ασκούνται σε ιδιωτικούς, αλλά και δημόσιους φορείς, όπως:

 • αθλητικοί οργανισμοί των Δήμων (γυμναστήρια),
 • ιδιωτικά γυμναστήρια, αθλητικοί σύλλογοι,
 • σωματεία και εταιρείες,
 • σύλλογοι ΑμεΑ,
 • φυσικοθεραπευτήρια-κέντρα αποκατάστασης,
 • χώροι άθλησης και αθλητικής αναψυχής (ξενοδοχεία διακοπών, κατασκηνώσεις, σχολές υπαίθριων δραστηριοτήτων),
 • λαογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι με τμήματα παραδοσιακών χορών,
 • δημοτικά και ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών - παιδικοί σταθμοί,
 • επιστημονικά κέντρα αξιολόγησης της ανθρώπινης απόδοσης, κά

Συνεπώς η πρακτική άσκηση,

 1. Συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία με ένα μάθημα πρακτικών γνώσεων που αποκτώνται στο φυσικό χώρο εργασίας και δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη οι γνώσεις όλων των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.
 2. Δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τομέων απασχόλησης, αναφορικά με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, γνώσεις και εξειδίκευση του κάθε φοιτητή/τριας, ώστε να προσπαθήσει τα μέγιστα, ενισχύοντας έτσι, την καλή δημόσια εικόνα του Τμήματος στην κοινωνία, κάτι το οποίο φαίνεται από τις τυπικές και τις άτυπες αξιολογήσεις των φορέων υποδοχής, μέχρι τώρα.

Δημιουργεί μια πολύ καλή προοπτική για ένταξη των ασκουμένων στην αγορά εργασίας, διότι είναι εφικτό να ελεγχθεί, να αξιολογηθεί και να καταγραφεί η συνέχιση της απασχόλησή τους σε συγκεκριμένους τομείς, και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Σύμφωνα, με τις εκθέσεις των εποπτών μελών Δ.Ε.Π., έχει καταγραφεί τόσο η πρόθεση για προσφορά θέσης εργασίας, αλλά και η προσφορά θέσης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου, στον ίδιο, ή σε άλλο φορέα, σε ένα ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς και σήμερα αποτελεί το 40% , περίπου των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, στο Τμήμα μας. Επίσης, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το Γραφείο ΠΑ του Α.Π.Θ. που αφορούν τις προτάσεις για πρόσληψη από τους φορείς προς τους/τις φοιτητές/τριες με βάση την απάντηση των φοιτητών/τριών στην ερώτηση:

«Σας έγινε πρόταση για συνέχιση της απασχόλησής σας (με πρόσληψη) στο Φορέα Υποδοχής;» είναι τα ακόλουθα: από τις 216 απαντήσεις που υπάρχουν για το Τμήμα μας σε αυτή την ερώτηση έχουμε 115 θετικές απαντήσεις που κατανέμονται στα έτη ως εξής:

2015-2016: 17
2016-2017: 27
2017-2018: 24
2018-2019: 28
2019-2020: 19

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και τα σχόλια των φοιτητών και των φοιτητριών που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, φαίνεται ότι το έχουν αγκαλιάσει με μεγάλο ενθουσιασμό κάτι το οποίο είναι εμφανές, από το ενδιαφέρον τους και τον μεγάλο αριθμό υποβολής προ-αιτήσεων, σε σχέση με τις καθορισμένες θέσεις που προσφέρονται από το πρόγραμμα.


Κύκλοι Πρακτικής Άσκησης: Κάθε έτος υπάρχουν τρεις τριμηνιαίοι κύκλοι ΠΑ (12 εβδομάδων) κατά τα διαστήματα:

 • Δεκέμβριος- Ιανουάριος - Φεβρουάριος
 • Μάρτιος- Απρίλιος-Μάιος και
 • Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος

δηλ. πραγματοποιείται πρακτική άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης μας, με κριτήριο και την εποχιακή λειτουργία των αντίστοιχων φορέων.

Η πρακτική άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης (δηλ. το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο Φορέα Υποδοχής, και είναι 30 - 40 ώρες την εβδομάδα).


Β) Πρακτική Άσκηση ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του μαθήματος με κωδικό ΓΚ 5300 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση (σε  φορείς υποδοχής)», δύναται να πραγματοποιηθεί και ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με Χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής.

Δίνει τη δυνατότητα:

 • είτε να αυξήσει τον αριθμό των προσφερόμενων από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους/ες φοιτητές/τριες να κάνουν την πρακτική τους άσκηση και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες με το μάθημα που πραγματοποιείται με χρηματοδότηση μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • είτε να  συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση, την οποία ολοκλήρωσαν για ένα τρίμηνο μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στον ίδιο, ή άλλο φορέα για ακόμη ένα τρίμηνο (μέγιστο), με χρηματοδότηση αυτή τη φορά από τον φορέα.

Μέχρι τώρα ένας (1) φοιτητής του Τμήματός μας έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ΜΟΝΟ με χρηματοδότηση από το φορέα (1 τρίμηνο). Ενώ πέντε (5) φοιτήτριες και δύο (2) φοιτητές συνέχισαν την πρακτική τους άσκηση για άλλο ένα τρίμηνο με χρηματοδότηση από το φορέα.


Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης

Ερμιόνη Καταρτζή, Επίκουρη Καθηγήτρια
τηλ. επικοινωνίας 2310 991032
email: noni@phed-sr.auth.gr

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.

Γραφείο Διασύνδεσης Α.Π.Θ.

Ανακοινώσεις Τμήματος

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Αξιολόγηση και αποτελέσματα αιτήσεων

Σύντομο URL: