info@phed-sr.auth.gr

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Α.Π.Θ. μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Α) Μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και

Β) Ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής

 

Α) Πρακτική Άσκηση μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων

Το Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» τα τελευταία έτη υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών υλοποιείται από το ακαδ. έτος 2015-2016 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Έτσι, η δυνατότητα παρακολούθησής του αφορά σε συγκεκριμένο πλήθος φοιτητών και φοιτητριών που καθορίζεται σε κάθε κύκλο υλοποίησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, του Α.Π.Θ. Υποστηρίζεται σημαντικά από το Τμήμα και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., καθώς και από τους φορείς υποδοχής πρακτικής άσκησης.

 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης εντάχθηκε ως προαιρετικό μάθημα εμβάθυνσης προχωρημένου επιπέδου για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ήδη ολοκληρώσει την παρακολούθηση του 4ου εξαμήνου των σπουδών τους. Το μάθημα εντάσσεται στο 5ο εξάμηνο των σπουδών (ελεύθερη επιλογή προχωρημένου επιπέδου εμβάθυνσης) με κωδικό ΓΚ 5300, με τίτλο ««Πρακτική Άσκηση (σε φορείς υποδοχής)» και αντιστοιχεί σε 3 ECTS.  Θεωρείται ως 3ο μάθημα εμβάθυνσης και αναγράφεται ΜΟΝΟ στο Παράρτημα Διπλώματος (δε συμπεριλαμβάνεται στον προαπαιτούμενο αριθμό των 240 ECTS για τη λήψη του πτυχίου), δεν λαμβάνει βαθμό ούτε συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό διπλώματος. Ωστόσο, η πρακτική άσκηση θεωρείται «επιτυχής», ή «ανεπιτυχής» με βάση την αξιολόγηση του/της επόπτη του Φορέα Υποδοχής και του/της επόπτη-μέλους Δ.Ε.Π.

Η πρακτική άσκηση απαιτεί την μικρής διάρκειας παρουσία φοιτητών/τριών και την άσκηση καθηκόντων σε εν δυνάμει χώρους εργασίας. Πραγματοποιείται σε Δημόσιο, ή Ιδιωτικό Φορέα Υποδοχής, εκτός Πανεπιστημίου, υπό την καθοδήγηση στελέχους του Φορέα Υποδοχής και την επίβλεψη μέλους Δ.Ε.Π.  Το περιεχόμενό της πρακτικής άσκησης αφορά σε εφαρμοσμένα αντικείμενα που ασκούνται σε ιδιωτικούς, αλλά και δημόσιους φορείς, όπως:

αθλητικοί οργανισμοί των Δήμων (γυμναστήρια),

ιδιωτικά γυμναστήρια, αθλητικοί σύλλογοι,

σωματεία και εταιρείες,

σύλλογοι ΑμεΑ,

φυσικοθεραπευτήρια-κέντρα αποκατάστασης,

χώροι άθλησης και αθλητικής αναψυχής (ξενοδοχεία διακοπών, κατασκηνώσεις, σχολές υπαίθριων δραστηριοτήτων),

λαογραφικοί πολιτιστικοί σύλλογοι με τμήματα παραδοσιακών χορών,

δημοτικά και ιδιωτικά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών - παιδικοί σταθμοί,

επιστημονικά κέντρα αξιολόγησης της ανθρώπινης απόδοσης, κά

 

Συνεπώς η πρακτική άσκηση,

  1. Συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία με ένα μάθημα πρακτικών γνώσεων που αποκτώνται στο φυσικό χώρο εργασίας και δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοστούν στην πράξη οι γνώσεις όλων των μαθημάτων που έχουν διδαχθεί.
  2. Δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τομέων απασχόλησης, αναφορικά με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, γνώσεις και εξειδίκευση του κάθε φοιτητή/τριας, ώστε να προσπαθήσει τα μέγιστα, ενισχύοντας έτσι, την καλή δημόσια εικόνα του Τμήματος στην κοινωνία, κάτι το οποίο φαίνεται από τις τυπικές και τις άτυπες αξιολογήσεις των φορέων υποδοχής, μέχρι τώρα.

Δημιουργεί μια πολύ καλή προοπτική για ένταξη των ασκουμένων στην αγορά εργασίας, διότι είναι εφικτό να ελεγχθεί, να αξιολογηθεί και να καταγραφεί η συνέχιση της απασχόλησή τους σε συγκεκριμένους τομείς, και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Σύμφωνα, με τις εκθέσεις των εποπτών μελών Δ.Ε.Π., έχει καταγραφεί τόσο η πρόθεση για προσφορά θέσης εργασίας, αλλά και η προσφορά θέσης εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου, στον ίδιο, ή σε άλλο φορέα, σε ένα ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς και σήμερα αποτελεί το 40% , περίπου των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, στο Τμήμα μας. Επίσης, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία από το Γραφείο ΠΑ του Α.Π.Θ. που αφορούν τις προτάσεις για πρόσληψη από τους φορείς προς τους/τις φοιτητές/τριες με βάση την απάντηση των φοιτητών/τριών στην ερώτηση:

«Σας έγινε πρόταση για συνέχιση της απασχόλησής σας (με πρόσληψη) στο Φορέα Υποδοχής;» είναι τα ακόλουθα: από τις 216 απαντήσεις που υπάρχουν για το Τμήμα μας σε αυτή την ερώτηση έχουμε 115 θετικές απαντήσεις που κατανέμονται στα έτη ως εξής:

2015-2016: 17

2016-2017: 27

2017-2018: 24

2018-2019: 28

2019-2020: 19

Επιπλέον, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις και τα σχόλια των φοιτητών και των φοιτητριών που έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, φαίνεται ότι το έχουν αγκαλιάσει με μεγάλο ενθουσιασμό κάτι το οποίο είναι εμφανές, από το ενδιαφέρον τους και τον μεγάλο αριθμό υποβολής προ-αιτήσεων, σε σχέση με τις καθορισμένες θέσεις που προσφέρονται από το πρόγραμμα.

 

Κύκλοι Πρακτικής Άσκησης: Κάθε έτος υπάρχουν τρεις τριμηνιαίοι κύκλοι ΠΑ (12 εβδομάδων) κατά τα διαστήματα:

(α) Δεκέμβριος- Ιανουάριος - Φεβρουάριος

(β) Μάρτιος- Απρίλιος-Μάιος και

(γ) Ιούνιος-Ιούλιος- Αύγουστος

δηλ. πραγματοποιείται πρακτική άσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές/τριες για πρακτική άσκηση σε διαφορετικούς τομείς της επιστήμης μας, με κριτήριο και την εποχιακή λειτουργία των αντίστοιχων φορέων.

Η πρακτική άσκηση είναι πλήρους απασχόλησης (δηλ. το εβδομαδιαίο ωράριο αντιστοιχεί στο εβδομαδιαίο ωράριο του αντίστοιχου επιστήμονα στο Φορέα Υποδοχής, και είναι 30 - 40 ώρες την εβδομάδα).

 

Ασκούμενοι/ες Φοιτητές/ριες: Η διαδικασία που ακολουθείται για την επιλογή φοιτητών είναι η εξής: Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καταθέτουν προ-αίτηση σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση, στις αρχές του Οκτωβρίου κάθε ακαδ. έτους, δηλώνοντας το χρονικό διάστημα (τρίμηνο) στο οποίο επιθυμούν να ασκηθούν και καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε να γίνει η κατάταξή τους, με βάση τα κριτήρια επιλογής:

 

Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών/τριών  είναι:

  1. Ο αλγόριθμος που προκύπτει από το γινόμενο του ΜΟ βαθμολογίας και του αριθμού των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων (ECTS), δηλαδή: Μ.Ο. * ECTS.
  2. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα θα έχει ο φοιτητής / τρια με τον υψηλότερο βαθμό σε μάθημα του ΠΠΣ, το οποίο από τον τίτλο και το περιεχόμενο του θεωρείται συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης στον φορέα υποδοχής, ή /και ο φοιτητής/τρια που εισήχθη ως αθλητής/τρια στο ΤΕΦΑΑ Σερρών και το αντικείμενο απασχόλησης του φορέα υποδοχής είναι ίδιο με το άθλημα με το οποίο εισήχθη. Το μάθημα συνάφειας προσδιορίζεται από την αρμόδια επιτροπή κατά την δημόσια προκήρυξη των θέσεων στο Φορέα Υποδοχής.

 

Οι αιτούμενοι και οι αιτούμενες κατατάσσονται με βάση τη μοριοδότησή τους (αλγόριθμος – κριτήριο επιλογής 1 - παρακάτω) κατά φθίνουσα σειρά και σύμφωνα με τον τριμηνιαίο κύκλο που επιλέγουν, σε κοινή λίστα κατάταξης, έως τη συμπλήρωση του αριθμού θέσεων που προσφέρονται, ετησίως, στο Τμήμα. Όσοι και όσες δεν θα επιλέγονται, θα κατατάσσονται ως επιλαχόντες/επιλαχούσες με βάση την ίδια λίστα κατάταξης.

Αφού γίνει η κατάταξη των φοιτητών/τριών, στις χρονικές περιόδους (τρίμηνα) με βάση τα χρονοδιαγράμματα, τα οποία ορίζονται από το Τμήμα, σε ορισμένο χρονικό διάστημα (αυστηρά καθορισμένη η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής φορέα), ένα μήνα περίπου πριν την έναρξη της πρακτικής γίνεται η ηλεκτρονική δήλωση των φορέων στους οποίους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση επιλέγοντας έως 3 από τις προσφερόμενες θέσεις του συστήματος Άτλας και γίνεται η αντιστοίχισή τους στους Φορείς υποδοχής και όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

 

Τα αποτελέσματα των προ-αιτήσεων και της αντιστοίχισης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ..  Οι φοιτητές/τριες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. (βλ. οδηγίες στο σύνδεσμο: https://www.dasta.auth.gr/uploaded_files/635916402119712150.pdf

 

Οι φοιτητές/τριες, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΑ μόνο μία φορά (1 τρίμηνο), ωστόσο μπορούν να συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση στον ίδιο, ή άλλο φορέα για ακόμη ένα τρίμηνο με χρηματοδότηση ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ (βλ. παρακάτω- ΠΑ ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής). Στο πρόγραμμα ΠΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus.

 

Ανάλογα με τις διακυμάνσεις των ετησίων χρηματοδοτήσεων και με βάση έναν προκαθορισμένο αλγόριθμο που ορίζεται από το πρόγραμμα, απασχολούνται περί τους 50 φοιτητές ετησίως, στο Τμήμα μας.  Από το 2016 που ξεκίνησε να λειτουργεί η ΠΑ στο Τμήμα μας έως το 2020 έχουν ασκηθεί περίπου 200 φοιτητές/τριες, κυρίως, σε ιδιωτικούς φορείς (96,5%), γεγονός που βελτιώνει κατά πολύ τη θέση του Τμήματος στη διεκδίκηση περισσότερων θέσεων, ετησίως, με βάση τον αλγόριθμο που καθορίζεται από το πρόγραμμα. Από το ακαδ. έτος 2018-19 οι φοιτητές/τριες μας απασχολούνται μόνο σε ιδιωτικούς φορείς. Συνολικά, απασχολήθηκαν μέχρι το 2020, περίπου το 50% σε αθλητικούς συλλόγους, το 34% σε γυμναστήρια ιδιωτικά, ή δημοτικών οργανισμών, και σε λιγότερο ποσοστό, το 5% σε συλλόγους ΑμεΑ, το 3% σε κατασκηνώσεις, ή φορείς δραστηριοτήτων αναψυχής τους καλοκαιρινούς μήνες, το 3% σε φορείς αποκατάστασης τραυματισμών και αξιολόγησης της απόδοσης και το 5% σε λοιπούς φορείς, όπως παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ), λαογραφικοί σύλλογοι, φορείς υγείας, κά .

 

Ενημερωτικές συναντήσεις/εκδηλώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος

Ενημερωτική συνάντηση: Από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος στο Τμήμα μας, πραγματοποιείται ετησίως, το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ενημερωτική συνάντηση σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ., με στόχο την γνωριμία με το πρόγραμμα, αλλά και την ενημέρωση για τις διαδικασίες συμμετοχής τόσο των φοιτητών/τριών μας, αλλά και των εκπροσώπων των φορέων, οι οποίοι ήδη παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης στο Τμήμα, ή ενδιαφέρονται να συνεργαστούν. Κατά την διοργάνωση, δίνεται η ευκαιρία στους εκπροσώπους των φορέων να παρουσιάσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, αλλά και να μεταφέρουν την προηγούμενη εμπειρία τους από τη συνεργασία τους με φοιτητές/τριές μας, στο πλαίσιο του προγράμματος, ενώ παράλληλα οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση, κοινοποιούν στους συμμετέχοντες της συνάντησης, τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. Η ενημερωτική συνάντηση υποστηρίζεται από το Επιμελητήριο Σερρών. Μέχρι το 2020 έχουν γίνει έξι ενημερωτικές συναντήσεις, εκ των οποίων η τελευταία έγινε διαδικτυακά εξ εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.

 

Απολογιστική εκδήλωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Α.Π.Θ.: Το Τμήμα μας μέχρι σήμερα, συμμετείχε σε 4 απολογιστικές εκδηλώσεις του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ κατά τις οποίες βραβεύτηκαν 4 φοιτητές/τριες μας, για την καλύτερη πρακτική άσκηση, αλλά και 4 φορείς οι οποίοι είχαν την καλύτερη συνεργασία με το Τμήμα στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 

Β) Πρακτική Άσκηση ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του μαθήματος με κωδικό ΓΚ 5300 και τίτλο «Πρακτική Άσκηση (σε  φορείς υποδοχής)», δύναται να πραγματοποιηθεί και ανεξαρτήτως επιχειρησιακών προγραμμάτων με Χρηματοδότηση από Φορείς Υποδοχής.

Δίνει τη δυνατότητα:

  • είτε να αυξήσει τον αριθμό των προσφερόμενων από το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θέσεων, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους/ες φοιτητές/τριες να κάνουν την πρακτική τους άσκηση και έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες με το μάθημα που πραγματοποιείται με χρηματοδότηση μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
  • είτε να  συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση, την οποία ολοκλήρωσαν για ένα τρίμηνο μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στον ίδιο, ή άλλο φορέα για ακόμη ένα τρίμηνο (μέγιστο), με χρηματοδότηση αυτή τη φορά από τον φορέα.

Μέχρι τώρα ένας (1) φοιτητής του Τμήματός μας έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση ΜΟΝΟ με χρηματοδότηση από το φορέα (1 τρίμηνο). Ενώ πέντε (5) φοιτήτριες και δύο (2) φοιτητές συνέχισαν την πρακτική τους άσκηση για άλλο ένα τρίμηνο με χρηματοδότηση από το φορέα.

Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης :

Ερμιόνη Καταρτζή, Επίκουρη Καθηγήτρια

τηλ. επικοινωνίας 2310 991032

email:noni@phed-sr.auth.gr

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

https://www.auth.gr/training

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)

Ανακοινώσεις Τμήματος